Na czym polegają roboty budowlane?

Roboty budowlane to budowa na której odbywają się prace związane z montażem, remontem, przebudowie lub rozbiórce obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym art.3 pkt 7 (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Prawo budowlane określa całe postępowania poprzedzające rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych. Zawiera zasady wykonywania prac budowlanych, postępowanie po ich zakończeniu, a także normuje działalność w tym zakresie. Dodatkowo roboty budowlane normowane są innymi przepisami, m.in. przepisami techniczno-budowlanymi, przepisa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy czy przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

roboty budowlane

Proces budowlany nie może rozpocząć się od przygotowanej dokumentacji, tj. projektów, pozwoleń na budowę czy rozbiórkę. Inwestor musi posiadać odpowiednią decyzję administracyjną lub zgłoszenie. Robotami budowlanymi zarządać musi odpowiednia osoba powołana na zlecenie inwestora lub sam inwestor. Zazwyczaj robotami budowlanymi na budowie zarządza kierownik budowy, a prace nadzoruje inspektor nadzoru inwestorskiego (jeśli prace tego wymagają). Na placu budowy roboty budowlane wykonują także geodeci czy archeolog.

To też może cię zainteresować...