Obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy jest osobą odpowiedzialną za realizację budowy lub prac budowlanych w myśl art. 17 Prawa Budowlanego i posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Art. 22 PB określa podstawowe obowiązki kierownika budowy, a art. 23 PB określa prawa jakie przysługują kierownikowi budowy.

Obowiązkiem kierownika budowy jest prowadzenie pełnej dokumentacji budowy lub rozbiórki. Zapewnia geodezyjne wytyczenie obiektu na danym terenie, organizuje i kieruje budową zgodnie z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym. Kierownik budowy realizuje wszystkie zalecenia zapisane w dzienniku budowy czy rozbiórki.

kierownik budowy

Natomiast prawem kierownika budowy jest występowanie do inwestora o wszelkie zmiany, które należy wykonać w danej chwili. Wszystkie zmiany powinien wpisywać do dziennika budowy wraz z nowymi zaleceniami. Dziennik budowy dokumentuje cały proces robót budowlanych i całej budowy.

To też może cię zainteresować...