Instytut Techniki Budowlanej

Instytut Techniki Budowlanej jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Insytut prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe w zakresie budowlanym i gałęziach pokrewnych. Do swojej pracy używa najnowszych technologii badawczych, specjalistyczną aparaturę badawczą, a swoimi badaniami wspiera rozwój budownictwa w kraju jak i zagranicą. ITB wydaje ekspertyzy, certyfikaty, europejskie aprobaty techniczne, aprobaty i rekomendacje techniczne oraz upowszechnia na szeroką skalę wiedzę z zakresu budownictwa.

Siedzibą Instytutu Techniki Budowlanej jest Warszawa, ul. Filtrowa 1. Instytut posiada osobowość prawną i może tworzyć oddziały lub zakłady terenowe. ITB posiada certyfikaty: PN-EN ISO 9001:2009 – certyfikat nr 834/S/2015 i PN-ISO/IEC 27001:2014-12 – certyfikat nr 834/I/2015.

ITB

Instytut działalność rozpoczął w maju 1945 roku pod patronatem Ministerstwa Odbudowy, Przemysłu i Komunikacji. W 1951 roku zaczyna podlegać Ministerstwu Budownictwa Przemysłowego, co poskutkowało ograniczeniem obowiązków dla Instytutu. Lata 1955–1971 to chaos dla działalność ITB, natomiast 1956–1967 to nawiększe zatrudnienie w Instytucie. Lata 1972–1989 nastały zmiany polityczne w kraju, które miały duży wpływ na działalność jednostki. W 1989 r. Instytut musiał zmierzyć się z nowymi wymogami jakie zachodziły w kraju, a w szczególności w gospodarce. Nastąpiła bardzo szybka prywatyzacja budownictwa, a na rynku powstawało coraz więcej mniejszych jednostek przemysłowych. W 2004 roku działalność ITB musiała skorelować swoją działalność z wymogami Unii Europejskiej. Od 2005 r. nastąpiło intensywne doskonalenie warsztatu badawczego Instytutu.