Na co zwrócić uwagę wybierając zagęszczarkę gruntu

Trudno sobie wyobrazić współczesne prace drogowe i budowlane bez użycia zagęszczarek gruntu. Stosowane w budownictwie i drogownictwie zagęszczarki gruntu to maszyny służące do zagęszczania podłoża, stosowane między innymi do naprawy dróg, przygotowania podłoża pod fundamenty, posadzki, kostkę brukową, chodnikową itp.

Na rynku można znaleźć szeroką ofertę zagęszczarek wielu renomowanych marek, takich jak Dynamic, Weber, czy Enar, różniących się ciężarem, parametrami technicznymi, czy rodzajem zastosowanej jednostki napędowej. Jak w przypadku innych maszyn budowlanych, planując zakup takiej maszyny, należy dobrać odpowiedni model do charakteru wykonywanych prac drogowych lub budowlanych.

zagęszczarki gruntu

Podział zagęszczarek gruntu

Najogólniej rzecz biorąc zagęszczarki gruntu podzielić możemy ze względu na zastosowaną jednostkę napędową na:

  • zagęszczarki spalinowe (benzynowe, diesla),
  • zagęszczarki elektryczne.

Ze względu na charakter robót, do których przeznaczona jest maszyna i sposób jej obsługi, zagęszczarki podzielić możemy na:

  • zagęszczarki jednokierunkowe (prowadzone ręcznie),
  • zagęszczarki rewersyjne (samoprzesuwne).

Zagęszczarki jednokierunkowe

Zagęszczarki jednokierunkowe wykorzystywane są raczej przy niewielkich pracach. Ich masa zwykle nie przekracza 130 kilogramów, a to z tego względu, że cięższa maszyna byłaby dla operatora trudna do prowadzenia. Takie zagęszczarki świetnie sprawdzą się przy takich pracach, jak np. utwardzanie podłoża pod kostkę brukową, zagęszczanie wykopów pod fundamenty, drobne naprawy dróg. Ze względu na to, że obsługa tych maszyn wymaga pewnego wysiłku ze strony operatora, warto przy zakupie takiej zagęszczarki kierować się tym, by miała ona łatwy rozruch, wysoką kulturę pracy oraz niski poziom drgań.

Zagęszczarki rewersyjne (samoprzesuwne)

Zagęszczarki rewersyjne wykorzystywane są do dużych i bardziej wymagających prac. Są to maszyny cięższe, których masa dochodzić może nawet do 900 kilogramów. Praca operatora z taką zagęszczarką polega na nadawaniu maszynie kierunku, a dalszy ruch odbywa się samoczynnie, pod wpływem drgań maszyny.

To też może cię zainteresować...