Stawiamy ogrodzenie – jakich formalności musimy dokonać?

Jeśli Twoje ogrodzenie nie przekracza 2,2 m wysokości to nie wymagane jest żadne zgłoszenie czy pozwolenie. Jedynie w przypadku powyżej 2,2 m wysokości musimy dokonać zgłoszenia budowy ogrodzenia, niezależnie od jego położenia. Zgłoszenia budowy wymaga od nas prawo zawarte w Dzienniku Ustaw 2013 poz. 1409, tekst ujednolicony art. 30 ust. 1 pkt. 3.

Zgodnie z prawem mamy 30 dni na dokonanie tego zgłoszenia przed rozpoczęciem robót. W zgłoszeniu musimy podać dokładny termin rozpoczęcia, rodzaj prac i sposób ich wykonywania. Do wniosku musimy dołączyć dokument poświadczający, iż mamy prawo dysponowania gruntem pod cele budowy. Natomiast organ wydający pozwolenie ma również 30 dni na ewentualne zakwestionowanie naszego zgłoszenia. Jeśli w ciągu 30 dni nie dostaniemy decyzji odmownej możemy przystąpić do stawiania naszego ogrodzenia. Należy pamiętać, że takie zgłoszenie ma ważność i wynosi 2 lata. Jeżeli w ciągu 2 lat nie rozpoczniemy prac, to musimy dokonać nowego zgłoszenia budowy.

ogrodzenia stylizowane

Stawianie ogrodzenia nie zawsze jest łatwe i możliwe. Najlepiej stawiać je w obrębie własnej działki do której mamy tytuł własności. W przypadkach wątpliwych należy wezwać geodetę, aby w przyszłości nie ponosić kosztów rozbiórki. Musimy pamiętać, iż stawiając ogrodzenie od strony ulicy nie możemy w żaden sposób przekroczyć linii, które rozgraniczają drogę. Koszty ogrodzenia pokrywa osoba stawiająca ogrodzenie. Prawo nie reguluje tej kwestii. Jedynie w przypadku naprawy, regeneracji czy bieżącej konserwacji możemy domagać się części zwrotu kosztów od sąsiada. Jeśli ogrodzenie jest nowym urządzeniem, to koszty ponosi sam inwestor.

To też może cię zainteresować...