Prawo budowlane

Prawo budowlane jest najważniejszą ustawą z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych a także zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie.

Ustawa ta reguluje również następujące zagadnienia:

  • miejsca realizacji inwestycji i sposobu uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a ponadto określa rodzaj robót budowlanych i budów nie wymagających pozwolenia na budowę
  • ochronę środowiska podczas prac związanych z wykonywaniem rozbiórek oraz wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania
  • oddawanie obiektów budowlanych do użytkowania
  • praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego
  • prowadzenia działalności zawodowej osób związanych z budownictwem
  • określa postępowanie w wypadku katastrofy budowlanej.

Ustawa brzmi: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) i składa się z 11 rozdziałów oraz była wielokrotnie zmieniana.

To też może cię zainteresować...