Nowe przepisy w sprawie projektu budowlanego weszły w życie

15 października 2015 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące szczegółów zakresu i formy projektu budowlanego. Nowe rozporządzenie wynika z ustawy Prawo Budowlane z 20 lutego 2015, w którym został uproszczony proces budowlany.

W ustawie jest mowa o zniesieniu obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynków jednorodzinnych. Obszar działania budynku jednorodzinnego musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których planowana jest inwestycja. Tym samym ustawodawca nałożył na projektanta obowiązek określenia obszaru oddziaływania budynku. Wiąże się to jednocześnie ze szczegółowym określeniem zakresu i formy projektu budowlanego.

projekt budowlany

Nowością jest to, iż w projekcie oprócz wcześniejszych danych, należy podać projektanta odpowiedzialnego za określenie działania obiektu oraz wskazać kategorię obiektu budowlanego. W rozporządzeniu uzupełniono katalog robót budowlanych.

To też może cię zainteresować...