Nowe Warunki Techniczne na stolarkę okienną

Od stycznia 2017 roku wchodzą nowe Warunki Techniczne dotyczące parametrów technicznych stolarki okiennej. Dokładnie chodzi o współczynnik przenikania ciepła Uw. Na dzień dziesiajszy współczynnik przenikalności cieplnej dla okien montowanych pionowo wynosi 1,3 W/m2K, dla okien połaciowych – 1,5 W/m2K.

Od stycznia 2017 będzie wynosił 1,1 W/m2K dla okien pionowych, a dla okien połaciowych – 1,3 W/m2K. W 2021 roku ma nastąpić kolejne obniżenie współczynnika do 0,9 W/m2K dla okien pionowych, a dla połaciowych ma wynosić 1,1 W/m2K.

Zmiany dyktowane są troską o poprawę efektywności energetycznej budynków, które zużywają około 40 proc. energii w Europie. Wszystkie materiały budowlane poddawane są procesowi energooszczędności, a okna są elementem budowy domu. Osoby, które mają wydane pozwolenie na budowę w 2016 roku, a budowę zaczną w 2017 będą obowiązywać stare zasady.

Nowe Warunki Techniczne muszą uwzglednić w swoich projektach architekci domów, budynków i inżynierowie.

To też może cię zainteresować...